Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1001/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/12/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác