Thông tin văn bản

Số ký hiệu
894/VP
Ngày ban hành
27/07/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy trình đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác