Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4506/UBND-NNTN
Ngày ban hành
27/07/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
V/v đề xuất kế hoạch kinh phí thực hiện bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã nông nghiệp năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác