Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4485/UBND-TH
Ngày ban hành
26/07/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v báo cáo rà soát, đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác