Thông tin văn bản

Số ký hiệu
895/VP-TH
Ngày ban hành
27/07/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v xin ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện 4 kết luận và 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác