Thông tin văn bản

Số ký hiệu
321/QĐ-UBND
Ngày ban hành
29/02/2008
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 đối với các mục tiêu: Hỗ trợ hạ tầng Cụm công nghiệp - Làng nghề, hỗ trợ trụ sở xã và Chương Trình Biển đông - Hải đảo
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác