Thông tin văn bản

Số ký hiệu
300/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/02/2008
Người ký
Đinh Thị Loan
Trích yếu
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 c ủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án t ổng thể: Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Hành Dũng, huy ện Nghĩa Hành, năm Tài chính 2007 do tổ chức Plan International Tài trợ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác