Thông tin văn bản

Số ký hiệu
323/QĐ-UBND
Ngày ban hành
29/02/2008
Người ký
Trương Ngọc Nhi
Trích yếu
Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Bãi chôn lấp chất thải, đường vào bãi chôn lấp và các đ iểm tập kết rác tạm thời
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác