Thông tin văn bản

Số ký hiệu
295/QĐ-UBND
Ngày ban hành
28/02/2008
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác