Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1301/QĐ-UBND
Ngày ban hành
15/06/2007
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2006 - 2010 Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác