Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1289/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/06/2007
Người ký
Trương Ngọc Nhi
Trích yếu
Về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán Công Trình: Đập Tà Vây Hạng mục: Đập + Kênh và công Trình Trên kênh Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây. Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Quảng Ngãi nguồn vốn vay JBIC giai đoạn 200 2-2008 (Hợp phần sinh kế)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm