Thông tin văn bản

Số ký hiệu
67/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/01/2014
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
Về việc trích kinh phí phục vụ công tác thanh tra đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác