Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1974/UBND-VX
Ngày ban hành
03/06/2013
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác