Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4563/UBND-TTHC
Ngày ban hành
15/09/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ và nhu cầu đối với Trung tâm dữ liệu quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác