Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4552/UBND-KTTH
Ngày ban hành
15/09/2023
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Về việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác