Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4572/UBND-KTTH
Ngày ban hành
15/09/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng năm 2023 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác