Thông tin văn bản

Số ký hiệu
04/QĐ-VP
Ngày ban hành
11/12/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc phân công công chức làm công tác lưu trữ cơ quan
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác