Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1842./UBND-TH
Ngày ban hành
29/04/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác