Thông tin văn bản

Số ký hiệu
619/QĐ-UBND
Ngày ban hành
29/04/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Tập tin đính kèm
Văn bản khác