Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1843/UBND-KGVX
Ngày ban hành
29/04/2021
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
Về việc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác