Thông tin văn bản

Số ký hiệu
617/QĐ-UBND
Ngày ban hành
29/04/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do xã, phường, thị trấn quản lý năm 2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác