Thông tin văn bản

Số ký hiệu
129/QĐ-VP
Ngày ban hành
11/11/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v bổ sung kinh phí năm 2019 cho Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác