Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1679/VP-KSTTHC
Ngày ban hành
11/11/2019
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Tập tin đính kèm
Văn bản khác