Thông tin văn bản

Số ký hiệu
457/QĐ-UBND
Ngày ban hành
26/03/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng c ông Trình Đường Biển Minh Tân Bắc - Phước Hòa (đoạn Thi Phổ - Biển Minh Tân Bắc), huyện Mộ Đức
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác