Thông tin văn bản

Số ký hiệu
78/TB-UBND
Ngày ban hành
26/03/2010
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Ý kiến kết luận của đồng chí Trương Ngọc Nhi - Phó Chủ tịc h UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện và việ c giải ngân vốn các dự án được hỗ trợ từ nguồn vốn khắc phục lụt bão năm 2009
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác