Thông tin văn bản

Số ký hiệu
18/BC-UBND
Ngày ban hành
24/03/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Tình hình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quí I năm 201 0
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác