Thông tin văn bản

Số ký hiệu
444/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/03/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghi ệp - Tiểu thủ công nghiệp Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác