Thông tin văn bản

Số ký hiệu
86/QĐ-UBND
Ngày ban hành
25/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 Ng uồn tạm ứng ngân sách Trung ương xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác