Thông tin văn bản

Số ký hiệu
67/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Phân khai kinh phí khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2009
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác