Thông tin văn bản

Số ký hiệu
04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
20/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phí xây dựng Trên địa bàn tỉnh ban Hành tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/0 1/2009 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác