Thông tin văn bản

Số ký hiệu
174/UBND-NNTN
Ngày ban hành
20/01/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Nghị qu yết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2009
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác