Thông tin văn bản

Số ký hiệu
31/BC-VP
Ngày ban hành
08/01/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác