Thông tin văn bản

Số ký hiệu
155/UBND-TH
Ngày ban hành
10/01/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v hoãn họp nội dung thứ 3 tại Giấy mời số 09/GM-UBND ngày 10/01/2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác