Thông tin văn bản

Số ký hiệu
141/UBND-NC
Ngày ban hành
10/01/2019
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác