Thông tin văn bản

Số ký hiệu
112/UBND-KT
Ngày ban hành
10/01/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp tháng 01 và 02 năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác