Thông tin văn bản

Số ký hiệu
111/UBND-TH
Ngày ban hành
10/01/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương 02 năm 2019-2020 và năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác