Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1684/BC-VP
Ngày ban hành
27/12/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác