Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7902/UBND-KGVX
Ngày ban hành
27/12/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác