Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7876/UBND-KT
Ngày ban hành
26/12/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác