Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7873/UBND-CNXD
Ngày ban hành
26/12/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v xem xét đơn giá thực hiện công tác xử lý chôn lấp rác
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác