Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7861/UBND-KGVX
Ngày ban hành
26/12/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v tạo điều kiện cho Viện Ngôn ngữ học điều tra tình hình sử dụng ngôn ngữ các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác