Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2139/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30/11/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cămpuchia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác