Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7298/UBND-KGVX
Ngày ban hành
30/11/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác