Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2137/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc ban hành Danh mục, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018 của các đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác