Thông tin văn bản

Số ký hiệu
02/BC-BCĐ
Ngày ban hành
12/06/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác