Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3307/UBND-NNTN
Ngày ban hành
11/06/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v đăng ký danh mục dự án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình MTQG xây dựng nông mới giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác