Thông tin văn bản

Số ký hiệu
87/KH-UBND
Ngày ban hành
12/06/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác