Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1508/TTr-VP
Ngày ban hành
08/11/2017
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Đề nghị thẩm định và phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác