Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6870/UBND-TH
Ngày ban hành
07/11/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác