Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2119/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/11/2017
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác